fbpx
Køb Nu

Privatlivspolitik

1. Privatlivspolitik

Influenced ApS (CVR: 42103403) er forpligtet til at beskytte de personoplysninger vi behandler jf. databeskyttelsesforordningen.

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger og hvilke rettigheder du har.
Denne privatlivspolitik kan til enhver tid blive ændret.

Vi opfordrer dig som interessent til at holde dig ajourført om den aktuelle privatlivspolitik på denne side.

2. Databehandlingsaktiviteter

Som kunde, leverandør eller anden interessant der kontakter os via vores hjemmeside, pr. mail eller telefonisk, behandler vi en række persondata om dig. Disse persondata vil være relevante oplysninger der benyttes til det konkrete formål, såsom levering af en ydelse, etablering af kontakt, samarbejde eller tilsvarende aktiviteter.

Udover legitime interesser kan formålet med persondatabehandlingen også ske ved samtykke, kontraktlige forpligtelser eller juridisk forpligtelse, såsom bogføringsloven.

Hvis du tager kontakt på vegne af en anden person, bedes du sikre at dette sker i overensstemmelse med vedkommende og at vedkommende gøres opmærksom på denne privatlivspolitik.

2.1 Specifikt for kunder og leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores kontraktuelle forpligtelser.

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, arbejdstitel, e-mail adresse, brugernavn og tilsvarende kontaktoplysninger. Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

3. Kryptering og sikkerhed

Når du kontakter os via vores hjemmeside eller pr. mail sker dette via krypteret kommunikation (TLS). Af hensyn til princippet om dataminimering anbefaler vi at du kun sender de persondata der er nødvendige i forbindelse med din henvendelse.

Organisatorisk forpligter vi os til at foretage de til enhver tid nødvendige IT-sikkerhedsforanstaltninger, samt at arbejde ud for princippet om dataminimering.

4. Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger det vedrører, formålet for behandlingen og den sammenhæng som personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, eksempelvis som en del af et samarbejde mellem flere parter eller brug af leverandører. Personoplysninger må deles med konferencens hovedsponsor.

5. Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af persondata

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og anmode om at behandlingen af dine persondata stoppes og tilhørende persondata slettes. For at gøre dette skal du kontakte os skriftligt, hvorefter vi hurtigst muligt og senest indenfor en måned vil besvare din anmodning.

De persondata vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne. Dette vil senest være 5 år efter det legitime eller juridisk forpligtede brugsbehov er ophørt, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.

6. Registreredes rettigheder

Som EU-borger har du jf. persondatalovgivningen en række rettigheder, der indebærer:

– retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
– retten til at få begrænset behandling af dine personoplysninger
– retten til at gøre indsigelse mod behandlingen
– retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)